3 Kasım 2010- Çarş. | Pelin Tan-Yaşar Adanalı

|18:30-20:30|

| Kentin sosyal dinamikleri ve sanat üretimi ile ilişkileri |

"Kentsel dönüşüm, ister Sulukule, Tarlabaşı, Fener–Balat Dönüşüm Projeleri gibi devlet eliyle zorla dayatılsın, ister de Cihangir, Çukurcuma, Asmalımescit, Tünel, Galata ve Tophane çevresinde olduğu gibi sermaye baskısı ile mutenalaştırma / soylulaştırma şeklinde gerçekleşsin, yapısal olarak şiddet içeren bir süreci ifade etmektedir." * "Yerellik, küreselleşmenin ikili yapısının sınırlı çerçevesi dahilinde değil de, bir direniş pratiği olarak düşünebilir mi?"**

* Yaşar Adanalı, Birgün,Tophane 2010 başlıklı yazısından
** Pelin Tan, 2007 İstanbul Bienali Kataloğundaki yazısından

Kentin sosyal dinamikleri ve sanat üretimiyle ilişkileri üzerine konuşmak üzere Açık Masa Pelin Tan ve Yaşar Adanalı' yı davet ediyor.

Açık Masa, davetlilerinden konuşmalarına katılmaları için kendilerine, ilgilendikleri konulara yakın buldukları isimleri konuşmacı olarak çağırmalarına olanak tanıyor. Pelin Tan ve Yaşar Adanalı Açık Masa'ya kenilerine eşlik etmek üzere Erdoğan Yıldız'ı davet ediyorlar.


Görsel: Roman yerleşimi, Volos, Yunanistan, 2009 [ Sağdaki Pelin Tan]

"Şiddeti meşrulaştırmama gerekliliği onu anlamama için bir gerekçe olmamalı".

"Kentsel dönüşüm, ister Sulukule, Tarlabaşı, Fener–Balat Dönüşüm Projeleri gibi devlet eliyle zorla dayatılsın, ister de Cihangir, Çukurcuma, Asmalımescit, Tünel, Galata ve Tophane çevresinde olduğu gibi sermaye baskısı ile mutenalaştırma / soylulaştırma şeklinde gerçekleşsin, yapısal olarak şiddet içeren bir süreci ifade etmektedir". İnsanların, yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmaları, yoksulluk içinde yaşayanların yoksulluklarının derinleşmesi, çaresizlik duygusu, evlerinin yıkılması, gündelik gerçekliklerinin takip edebileceklerinden çok hızlı bir şekilde değişmesi, bu değişimin bilinen değer yargılarını sarsması gibi dönüşümlerin travmatik sonuçları vardır. Özellikle bu dönüşüm süreçlerinde karar verme mekanizmalarından tamamen dışlanan, sözünü söyleyemeyen, kendi “yok oluşlarının” sadece birer gözlemcisi olmuş insanlar (yapısal) şiddeti çok derinden tecrübe ederler. Hakim medya, üst sınıflar, siyasetçiler açısından bu şiddet görünür değildir elbet, gösterilmek istenmez. Hele ki kafa göz patlatan, cam çerçeve indiren doğrudan şiddetin yanında tamamen görünmez kalır. İnsani, etik, adil duruş, hem yapısal hem de doğrudan şiddete karşı durabilmeyi gerektirir.."
Yaşar Adanalı, Birgün, Tophane 2010

-----

"Mekan, Direnme ve Yerelliğin Üretimine Dair
İçinde bulunduğumuz anda neyin mümkün olduğunu sormak mümkün – ekonomik mağduriyet ve toplumsal durgunluktan başka... Başka var olma yolları bulabilirmiyiz? Küreselleşmenin bize yüklediğinden başka bir şey olmamız mümkün mü? Bunlar, günlük öğrenme pratiklerinden başka türlü yaşamımızı talep eden, çaba gerektiren sorular.
Yerelin ahlakı’
nı kurmaya yönelik sorular gibi geliyor bana. J.K.Gibson-Graham, (Yerelin Ahlakı), Mayıs, 2001

Günlük hayatın ‘mekansal mesafesi’ varlığımızı konumlandırmamızı ve toplumsal patikalar örmemizi zorlaştıran bir olgu. Burada ‘toplumsal patikalar’ derken kast ettiğim ‘beraber yaşamak’. Kendimle ve ‘öteki’ yle ilişkim ekonomik ve siyasi kararların belirlediği mekansal örgütlenme aracılığıyla tanımlanıyor. Günlük hayatı yüceltmeyen, ama devinimini göz önünde bulunduran ve araştırma konusu haline getiren ortak bir eylem mümkün mü? ‘Yerellik’ küreselleşmenin ikili yapısının sınırlı çerçevesi dahilinde değil de, bir direniş pratiği olarak düşünebilir mi?
"Küreselleşmenin bize yüklediğinden başka birşey olmamız mümkün mü?"
Pelin Tan, 2007\ Bienal Kataloğundan


İlgili linkler:■■■
Pelin Tan, lisansını Ankara Üniv. Sosyoloji bölümünde; yüksek lisans ve doktorasını güncel sanat, küresellesme, sosyal angajmanlı sanat pratikleri ve yerellik etiği üzerine İTÜ'de tamamladı. Humboldt Univ.-Berlin'de DAAD (2006-2007), IASPIS-İsveç (2008), CEU Urban Strategies-Budapeşte (2005) burslu olarak bulundu. Asu Aksoy ile birlikte “The Public Turn in Contemporary Art” adlı uluslararası kamusal sanat projesini tamamladı (santralistanbul, 2007). Tan, Muhtelif güncel sanat dergisi editörü, “Güncel sanatta kamusal alan tartışmaları“ kitabının Sezgin Boynik, Arch+ Alman mimarlık dergisi özel Istanbul sayısının Şevin Yıldız ile birlikte eş-editörüdür.
Anarchitektur, Stalker, Inura, Sulukule platform gibi inisiyatifler ile çalıstı. 2008'de Depo'da kentsel dönümüsün ekonomik ve sosyal sonuçları adlı iki günlük atölyeyi mahalle dernekleri, kent aktivistleri, Osman Kavala ve Prof.Neil Brenner ile birlikte organize etti. Prof.Neil Smith'in yönettiği kentsel mekanda sosyal ve yerel çatısma atölyesine katıldı, Metropolitan Studies, Berlin (2007). Maria Papadimitrou ile Yunanistandaki Roman yerleşmeleri ve mekansallaşmalar üzerine çalışmaktadır.
Derrida’nın koşulsuz misafirperverlik ve Levinas’ın karşılaşma etiği bağlamındaki mimari tasarım etiği üzerine kitabı “Unconditional Hospitality and Threshold Architecture” 2010 Nüernberg Mimarlık ve Kent Araştırmaları MA programı tarafından yayınlanacaktır.
Tan, MIT Mimarlık ve Planlama Fakültesi, Mimarlık Bölümü ACT programında davetli araştırmacıdır (2011).
■■■
Yaşar Adanalı gelişme planlaması, araştırması ve yönetimi üzerine, hem profesyonel hem de gönüllü olarak Londra, Güney Amerika ve Tanzanya`da çalışmalarda bulunmuştur. Türkiye ve Orta Doğu’da çalışmalarını sürdürmektedir. Sabancı Üniversitesi’nden Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisansı, Londra Kolej Üniversitesi, Kalkınma Planlaması Birimi’nden Toplumsal Kalkınma Pratiği yüksek lisansı bulunmaktadır. Doktora çalışmasını mekansal demokrasi ve kent yönetimi üzerine sürdürmektedir. Dominik Cumhuriyeti’nin Santo Domingo şehrinde zorla tahliyelere karşı mücadele veren Toprağın Savunusu için Kentsel Toplumsal Ağ (RED) ile çalışmıştır. Londra Kolej Üniversitesi ve Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler tarafından yürütülen Yerel Yönetimlerde Inovatif Toplumsal İçerme Politikaları projesi için dünyanın farklı şehirlerinden politika deneyimlerini araştırmıştır. Rotterdam Mimarlık Bienali`nde sergilenen İstanbul Zorla Tahliye Haritası`nın yapan ekibi koordine etmiştir. Hasankeyf için barajsız alternatifler geliştirmek için Doğa Derneği ve Hasankeyflilerle çalışmaktadır. Stuttgart Üniversitesi`nin yürüttüğü Filistin Mülteci Kamplarının İyileştirilmesi Projesi`nde danışmanlık yapmaktadır. Darmstadt Üniversitesi Uluslararası Şehircilik mastır programında katılımcı planlama pratiği üzerine ders vermektedir. Dayanışmacı Atölye üyesidir. Mutlukent.wordpress.com adresinde mutlu insanların yaşadığı adil bir kent hayali temelinde farklı kentsel durumları, mücadeleleri ve ilerici uygulamaları paylaşmaktadır.
-----

Açık Masa etkinliklerine katılım serbesttir ve etkinlikler ücretsizdir.

Konuşmanın gerçekleşeceği mekan:

Adres: DEPO / Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12
Tophane 34425 İstanbul

No comments:

Post a Comment