Açık Masa İştirak Programı

27 Mart Çarşamba, 18:30

Sanatçı Konuşması: Yasemin Özcan

Davetlisi: Ceren Özselçuk
Yasemin Özcan, Transfer Ziyareti (2007), üçyüzbir (2009), Koş (2010) ve Hep konsoloslukta evlenilecek değil ya! (2012) işleri bağlamında son dönem pratiğini paylaşacak.
***

Açık Masa İştirak Programı

Wednesday 27 March, 18:30

Artist Talk: Yasemin Özcan

Her Guest: Ceren Özselçuk
Yasemin Özcan will talk about her art practice in the context of her works Transfer Visiting (2007), threehunderedandone (2009), Run (2010) and It's not like one always gets married in an embassy! (2012).

Açık Masa İştirak Programı

27 Şubat Çarşamba, 18:30

Sanatçı Konuşması: Eda Gecikmez, Zeyno Pekünlü, Sevil Tunaboylu

künye: sanat, kadın, mekan, sansür, eylem, örgütlenme, kolektivite

Açık Masa’nın yeni davetlileri Eda Gecikmez, Zeyno Pekünlü ve Sevil Tunaboylu hem sanatsal pratiklerinde hem de bu pratiklerle birlikte yürüttükleri çalışma gruplarında, anlık yanyanalıklarda ve uzun vadeli örgütlenme girişimlerinde sık sık biraraya geldiler. Hem sanatçı hem de birey olarak kafalarını kurcalayan konular etrafında örülen bu birlikteliğin yolu feminist hareketten, sanatçı haklarına, sansürden kentsel dönüşüm karşıtı hareketlere pek çok muhalefet alanında kesişti.
Bu defa kendi çalışmalarını paylaşmak ve tartışmak üzere yan yana geliyorlar; farklı pratiklerinin, eylemliliklerinin, deneyimlerinin sanat üretimlerine nasıl yansıdığını İştirak Programı’nda Açık Masa’ya yatırıyorlar.

Open Table İştirak Program

Wednesday 27 February, 18:30

Artist Talk: Eda Gecikmez, Zeyno Pekünlü, Sevil Tunaboylu

tags: art, woman, space, censorship, action, organization, collectivity

New guests of Open Table, Eda Gecikmez, Zeyno Pekünlü and Sevil Tunaboylu often stood side by side at instances of collaboration or through long term organizational initiatives, both with their artistic practices and in working groups which they carried out together. The paths of this alignment which was formed around issues engaging them as artists and individuals, often coincided on various social opposition areas, from the feminist movement to artists’ rights, censorship and to the movements against urban transformation.
On this occasion at Open Table, they will come together to share and discuss their individual works; they will be talking about how their different practices, agencies and experiences shape their individual artistic productions.
Kamusal Sanat LaboratuvarıAçık Masa İştirak Programı

26 Ocak Cumartesi, 16.30

Kamusal Sanat Laboratuvarı

Kamusal Sanat Laboratuvarı sanat alanı ve politik alan arasına kazılmış bir tünel olarak tasarlandı. Bir sanatçı örgütü değil, mekânı, zamanı, çalışma koşullarını, insan ilişkilerini ve yaşamı daha insani hale getirmek için “somut düşünceler” üretmek isteyen herkese açık kolektif bir deney alanı olarak kuruldu. Laboratuvar her hafta yapılan ve herkese açık olan toplantılarda karar alan, bağımsız, anti-hiyerarşik bir yapı. Toplumsal hareketler, sendikalar ve meslek örgütleri ile dayanışma içinde hem refleks eylemler, hem de uzun soluklu etkinlikler üretiyor.
Kamusal Sanat Laboratuvarı çalışmalarına 2011 yılı Temmuz ayında İstanbul Bienali sırasında gerçekleştirdiği eylemle başladı. Laborantlar 12. Uluslararası İstanbul Bienali’nin tanıtımı için İKSV tarafından hazırlanıp dolaşıma sokulan kartların replikalarını ürettiler ve Bienal’in açılış töreni sırasında dağıttılar. Replika kartlar kazındığında ortaya Bienal sponsoru Koç ailesi ve 12 Eylül askeri darbesi arasındaki ilişkileri teşhir eden bir mektup çıkıyordu. Laboratuvar’ın, sanat kurumunun işleyiş biçiminin sosyo-ekonomik sonuçlarını tartışmaya açmak için gerçekleştirdiği performansları, bugün bir gerilla görüntü üretme ağı örme çabası izliyor.
Kamusal Sanat Laboratuvarı tepkisel olmanın yanı sıra kurucu da olabilecek kültürel politik araçların ve mekânların kurgulanmasının olanaklarını tartışmak üzere Açık Masa’ya geliyor.
***

Açık Masa İştirak Program

Saturday, 26 January, 16.30

Kamusal Sanat Laboratuvarı (Public Art Laboratory)

Kamusal Sanat Laboratuvarı was designed as a tunnel dug in between the field of art and the field of politics. It was founded not as an artists’ organization, but as a collective experimental field open to everybody who wants to produce “concrete thoughts” on how we can make space, time, working conditions, human relations and life more humane. It is an independent, anti-hierarchical structure that takes its decisions in weekly meetings that are open to the participation of all. In collaboration with social movements, unions and professional organizations, it produces both reflex actions and long-lasting activities.
Kamusal Sanat Laboratuvarı started its actions with a performance during the Istanbul Biennial in July 2011. The laboratory workers created replicas of the flyers prepared and circulated by Istanbul Foundation for Culture and Arts (IKSV) to promote the 12th International Istanbul Biennial and distributed them during the Biennial opening. When the surface of the replica flyers were scratched, a letter exposing the relationships between the Koç Family, the sponsor of the Biennial, and the 12 September 1980 military coup was revealed. Today, the Lab’s performances aiming to question and discuss the socioeconomic consequences of how the art institution operates are followed by efforts to weave a guerilla image production web.
Kamusal Sanat Laboratuvarı will participate at Open Table to discuss the possibilities of creating not only reactionary but also possibly constructive cultural political tools and spaces.