5 Mart 2011-Ctsi. | A77 Kolektifi

A77 Sanat Kolektifi
5 Mart 2011
DEPO/18:30-20:00


| Yokoluş süreci ve kayıtları |

liman
yoksulluk tüm zenginliğin kaynağıdır
kendi çölünü bulmak

gelişme
çatışmaları koruyarak aşma
ikinci doğa üzerinden birinci doğa yanılsamaları

çıkış
güncel sanat etkinliği: kolektif duygulanımsal emek biçimleri ve bunların enstrümanları ile kapitalizmin kendi yıkım sürecinin kayıtlarının tutulduğu faaliyetlerin genel adı.

2005 yılında kurulmuş olan A77 Sanat Kolektifi sürekli şekil değiştiren ve bir türlü tam olarak tanımlanamayan -kendisini uluslararası sermayeyle, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlarla ‘görünür’ kılan küresel gücün farkındadır. Akıl almaz bir hızla büyüyen bu gücün yarattığı sosyal adaletsizlikler, kolektifin oluşmasında önemli bir etken olmuştur. Kolektif yaratımın dönüştürme ve değiştirme gücü ve karşı duruş yaratma potansiyelini önemseyen A77, kolektif sanat uygulamalarını bu noktada kaçınılmaz bulmaktadır.


Günümüz sanatının birçok disiplinden esinlenerek yol alma zorunluluğu sanatçıyı, sanatsal yetisinin daha ötesinde bir yere -artık buna ‘sanat’ dememizi bile gerektirmeyecek bir yere- götürmektedir. Sanatın evrimleşerek geldiği bu nokta, yaşamın akıp gittiği zeminin üzerinin bir laboratuar ortamı olarak algılanmasını gerektirmiştir. İşte bu noktada A77 Sanat Kolektifi sanatsal üretiminin kaynağını, yaşamın günlük hayat içerisindeki değişen-dönüşen enerjisinde aramaktadır. Bir kentin ara sokaklarında var olan yaşamı ve o yaşam içindeki alternatif yaşam biçimlerini önemser. Kentte yaşayan insanların yaşadığı ilişkileri, nefretleri, üretimleri, aşkları, kısacası kendilerini sanatsal bir imge olarak görür.


A77 topluluğu, küresel etkilerin kısmen görülmediği, farklılıkların kendi içinde korunduğu, yobazlık ve ırkçılık sorunlarının ciddi olarak -şimdilik- yaşanmadığı bir bölgede, Antakya’da kurulmuştur. Bir taşra topluluğudur ve üçüncü dünyalıdır. Topluluk, etkinliklerini duyurabilmek için her tür kanalı kullanır. Kanallar konusunda şerh koyabileceği durumlar ise, merkezden medet ummak, medyatik taktikler uygulamak, uluslararası sermayenin (imparatorluğun) izlediği savaş politikalarını ve açgözlülüğünü gizlemek, kafa karıştırmak için yarattığı yumuşak karınlı, bol sponsorlu, niyeti önceden belli (niyetsiz ya da kendini salt ‘kültürel’ bir olgu olarak tanıtan) organizasyonların içinde yer almak gibi durumlardır.


Topluluk çalışmalarını hala Antakya’da sürdüren kolektif, 2010 ve 2011 yıllarında etkinliklerini Türkiye’nin güneyinde yer alan komşu ve civar ülkelerde yaşayan sanatçılarla ortaklıklar kurarak sürdürmeyi planlamaktadır.

A77 2005 yılında Antakya'da kurulmuş olan bir sanat kollektifidir.
No comments:

Post a Comment