6 Ocak/January 2012 Cuma/Friday 18:30

AçıkMasaSiyahbant

Açık Masa İştirak Programı

Sanatta ifade özgürlüğü, sanatçı hakları ve sansürle başa çıkma stratejileri

Siyah Bant

6 Ocak Cuma 18.30

İstanbul Modern’in, Gala Modern adlı gecede açık artırmaya çıkarmak üzere eser bağışlamasını istediği sanatçılardan Bubi’nin eserini uygun bulmayıp geri çevirmesi ciddi tartışmalara yol açtı. Bunlar bir zamandır tartışılması gereken meselelerdi zaten: Bu tür kurumların kaynak yaratmak için sanatçılardan bağış istemesi meşru mudur? Kurumların bu şekilde esere müdahale etme hakkı var mıdır? Bu bir sansür müdür? Sansür ise onunla nasıl başa çıkılır? Sanatçıları temsil eden örgütlerin yokluğunda nasıl bir araya gelinebilir?

Türkiye’de farklı aktörler tarafından farklı yöntemlerle sanata uygulanan sansür vakalarının kent ziyaretleriyle desteklenerek araştırıldığı, web sitesi aracılığıyla belgelendiği ve tartışıldığı, sansürle ilgili kaynakların ve yurtdışından sansür örneklerinin paylaşıldığı bir platform olan Siyah Bant, bu soruları Açık Masa’da beraberce ele almayı öneriyor. Bu son olay etrafında, çağdaş sanatta ifade özgürlüğü, piyasa ve kurumlar karşısında sanatçı hakları, şeffaflık ve dayanışma kavramlarını tartışmaya davet ediyor.

www.siyahbant.org

No comments:

Post a Comment