2 Aralık/December 2011 Cuma/Friday 18.30 Ali Artun


Açık Masa İştirak Programı

Çağdaş sanat - Çağdaş otorite


Konuşmacı: Ali Artun

Açık Masa İştirak Programı'nın bu haftaki konuğu Ali Artun, "Çağdaş sanat, çağdaş siyasetle ve kültürle nasıl eklemleniyor? Zamanımızda sanatın direnme olanakları var mı?" sorularını tartışmaya açacak.

Open Table İştirak Program

Contemporary art - Contemporary authority


Speaker: Ali Artun

This week Açık Masa's guest Ali Artun will open to discussion the following questions: "How is contemporary art articulated to contemporary politics and culture? In our time are there possibilities for art to resist?"Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane 34425 İstanbul E depo@depoistanbul.net T +90 212 292 39 56 W www.depoistanbul.net

No comments:

Post a Comment