02 Kasım-Çarş./Nov. Wed.18:30-Burak Delier, Burak A., İz, Işıl, Orton, Önder, Zeynep


Münazara: Nasıl Üretiyoruz? Ağustos Böcekleri ve Karıncalar

Moderatör: Burak D.

Katılımcılar: Burak A., İz, Işıl, Orton, Önder, Zeynep

"Münazara", Türkiye'de değişen sanat üretim koşulları ile güncel kapitalizmin üretim biçimlerinin farklılıklarını/

benzerliklerini ele alarak, çeşitli çıkış stratejilerini tartışmaya açıyor. "Yaratıcı kapitalizm", "sosyal üretim", "fabrika toplum" gibi ifadeler ile adlandırılmaya çalışılan bu durum, "yaratıcı sosyal özneler" olarak tanımlanabilecek sanat alanında faaliyet gösteren aktörleri nasıl sorunlar ile karşı karşıya bırakıyor? Daha fazla mı çalışmalı ve üretmeliyiz yoksa bu sorunları oluşturan bağlamın dışına çıkarak yeni durumlar yaratmanın yollarını mı aramalıyız? Bu iki stratejinin geçerliliğinin sınırları nedir, nerelerde birbirlerini içerir nerelerde dışlarlar?

Aynı zamanda "Münazara", bu pedagojik formatın performatifliğine gönderme yaparak, sanat alanının önemli bir niteliği olan performatifliği görünür kılacak...


Debate: How do we Produce? Grasshoppers and Ants


Moderator: Burak D.

Participants: Burak A., İz, Işıl, Orton, Önder, Zeynep

In this “debate,” the differences / similarities between the changing conditions of art production in Turkey and forms of production in contemporary capitalism will be addressed and various exit strategies will be discussed. What kind of problems are actors working in the field of art, who can be defined as “creative subjects,” faced within this situation so-called “creative capitalism,” “social production,” or “factory society”? Should we work and produce more or should we abandon the context creating these problems and search for ways to create new situations? What are the limits of the validity of these two strategies, at which points do they include or exclude each other?

This “debate” will also refer to the performativity of this pedagogical format and in this way make visible performativity, an important property of the field of art…


No comments:

Post a Comment