29 Mart /March 2012 Perşembe/Thurs., 18.30


“Ateşkes Konumunda Adada Sanat”
Karmaşa ve belirsizlik ortamında sanat çalışmaları, göç kimlik/sizlik ve karşıt duruşlar

Özgül Ezgin, Zehra Şonya
Davetlileri: Zeynep Yasa Yaman, Başak Şenova

29 Mart 2012 Perşembe, 18.30

Yüzyıllar boyunca istilalara hedef olmuş bir adanın, tarihi de kaderi de karmaşıktır. Her istila sonrası adada yaşayanları bekleyen değişimler sadece iç/dış göçle sınırlı değildir elbette. Yerinden, toprağından ve evinden kopmak zorunda kalan insanların yaşadığı psikolojik travmaların yanında, yeni erkin gücü altında değiştirilmeye çalışılan inançlar, yaşam şekilleri ve kimlikler, sistematik olarak yürütülen politikalarla nesilden nesile sürdürülmeye çalışılır.

Adada yaşayan her kesim bu olumsuz gelişmelerden nasibini alır. Nitekim adanın yakın tarihine baktığımızda, Kıbrıslı Türkler’in 1963-1968 yılları arasında Kıbrıslı Rumlar tarafından kısıtlanmış bölgelerde kapalı ve tecrit bir hayatı yaşamak zorunda kaldıklarını görüyoruz. 1968-1974 yılları arası ise sınırlı bölgelerde seyhat etmelerine izin verilmiştir. 1974 sonrasında adanın Kuzeyinde kendi bölgelerinde bağımsız ancak sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin tanıdığı bir Cumhuriyete sahip oldular. Kıbrıslı Türkler, uluslararası arenanın uyguladığı amborgolarla, görünmez yeni bir kuşatılmış bölgede yaşamaya devam etmişlerdir. Dünyadan tecrit edilmiş bir toplumun hayatta kalma mücadelesi, kurtarıcısı Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerini de etkilemiştir. Bu etkinin sınırları ve/veya sınırsızlıkları, yarattığı neticeler ve değişimler sorgulamaya açıktır.

2004 yılı (Annan Planı’nın reddi sonrası), Kıbrıslı Türkler için çok daha belirsiz ve karmaşık yeni bir sürecin başı olarak düşünülebilir. Halen ateşkes konumunda olan adadaki bu belirsizlikler ve karmaşalar içinde sanat çalışmaları ve sanatçıların sorunlarla başa çıkma çabaları bu tartışmanın ana eksenini oluşturacaktır.

No comments:

Post a Comment