7 Mart/March 2012 Çarşamba/Wed. 18.30


Yoksa Ben Feminist Miyim?!

Sanat, Kadınlar ve Feminizm

Sanat dünyasında ‘kadın olmak’ ne anlama geliyor? Ataerkilliğin ve cinsiyet ayrımcılığının toplumsal izdüşümleri sanata yansıyor mu? Eril kültürün egemenliği sanat dünyasında da geçerli mi? Sanatın tarihi, sanatın kurumsal yapısı, sanatın güncel eleştiri mekanizmaları içinde kadın sanatçı nasıl tanımlanıyor, nasıl temsil ediliyor? Sanat dünyasında kadınların deneyimlerinin dile gelmesinde, kadınların daha görünür olmasında feminizm etkili oldu mu?.. Sanat, yerleşik cinsiyet rejimini sarsıcı bir araç olabilir mi, olmalı mı?..

So, I am a Feminist?!
Art, Women and Feminism

7 March 2012, Wednesday, 18.30

What are the implications of ‘being a woman’ in the art world? Are the social reflections of patriarchy and gender discrimination projected into art? Is the dominance of the masculine culture also effective in the art world? How is the woman artist defined and represented in the history, institutional structure, and contemporary critical mechanisms of art? Has feminism played a role in the articulation of women’s experiences and the increased visibility of women in the art world? Can and should art be an instrument that can subvert the established gender regime?

No comments:

Post a Comment