Nil Yalter-"kimlik/ötekilik-dün/yarın"
“kimlik/ötekilik - dün/yarın”
Nil Yalter
Davetlisi: Derya Yücel
6 Haziran 2012 Çarşamba, 18.30

1960’lı yıllardan itibaren estetik ve ideolojik perspektifleri birleştirdiği çalışmalarında Nil Yalter, inşa edilmiş kültürler, göç, sürgün, yer değiştirme, çokkültürlülük, emek gücü ve cinsiyet ayrımcılığı konularına odaklanır. Bellek-modernite ile arkaik-çağdaş dünya arasındaki göçebe yerdeğişimleri, metaforik yöntemlerle ortaya çıkaran sanatçı, yaratıcı güç olarak feminen öğelerin estetik alanda etkinliğini önerir. Şiir, felsefe, sosyoloji, antropoloji ve etnoloji disiplinlerinden beslenen, tüm bu disiplinleri kişisel/bireysel bağlama taşıyarak özgün alanını oluşturan Yalter’in işleri, feminist, Marksist ve post-kolonyal düşüncelerin kesiştiği bir sanatsal tavır olarak algılanır. Sanatçı, sanat ve belgesel arasında biçimlenen, yalın anlatıma sahip olan üretimlerinde resimden yeni medyaya değişken ve çok çeşitli mecralardan faydalanır. Cesur ve aydınlatıcı sanat pratiğinde erkek-egemen anlatıları yerinden oynatan Nil Yalter’in çalışmaları, dünyadaki feminist sanat hareketleri ile paraleldir.

Türkiye çağdaş sanat alanında kendinden sonraki kuşaklara öncülük etmiş ve sanat pratiğinde zamanının ötesinde bir öngörüye sahip olan Nil Yalter ile kadın, feminist ve göçmen olarak sanatçı kimliğine ve sanat pratiğine odaklanacak bir konuşma, davetlisi Derya Yücel ve katılımcılar arasında dün-bugün ve yarın ekseninde gerçekleşecek bir diyalog...“identity/otherness - yesterday/tomorrow”

Nil Yalter
Her Guest: Derya Yücel
6 June 2012 Wednesday, 18.30
In the works she produced since the 1960s bringing together aesthetic and ideological perspectives Nil Yalter has focused on the issues of constructed cultures, migration, exile, displacement, multiculturalism, labor and sexism. Revealing metaphorically the nomadic displacements between memory-modernity and archaic-contemporary world, the artist proposes the activity of feminine elements in the aesthetic field as a creative force. Yalter’s works, nourished by the disciplines of poetry, philosophy, sociology, anthropology and ethnology and owing their uniqueness to the personal/individual contextualization of these disciplines, are perceived as an artistic stance where feminist, Marxist and post-colonial thoughts intersect. In her production containing plain narratives and taking shape between art and documentary, the artist makes use of diverse media ranging from illustration to new media. Nil Yalter’s bold and enlightening works subvert patriarchal narratives and are parallel with feminist art movements around the world.

A discussion with Nil Yalter, an avant-garde artist who has been a leading figure for the generations of contemporary artists following her, that will focus on her art practice and her identity as a woman, feminist and migrant artist; a conversation between Nil Yalter, her guest Derya Yücel and the participants revolving on an axis between yesterday, today and tomorrow…

No comments:

Post a Comment