Açık Masa İştirak Programı

Haklar aktivizmi ve sanat
Aktivizmde taktik ve strateji üzerine bir tartışma

Turgut Tarhanlı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

1 Aralık 2012 Cumartesi, 18.30

Haklar aktivizminin özü, hakların tanınması, korunması ya da geliştirilmesi üzerinden bir eylemlilik halini ifade eder. Yaratıcılık, böyle bir eylemin ön plandaki karakteridir. Ama hangi hedefe varmak üzere ve hangi araçlarla geliştirilecek bir yaratıcılık? Bu temel sorular, aktivizmin anatomisi olarak da açıklanabilecek başka soruları da doğurur. Bunlar, aslında bu süreci tanıma, keşif ve öğrenmenin başlangıç sorularıdır. Ve başka sorularla bu keşif süreci ilerler: ‘Kimi ya da kimleri tanıma’ veya ‘neyi ya da neleri keşif’ gibi. Sonuçta yapılacak olan, bu soruları bir sanatsal ifade özgürlüğünün aktivizmi bağlamında tartışmaktır.

DEPO, 2010 yılında Mürüvvet Türkyılmaz tarafından düzenlenen ‘Açık Masa’ adlı aylık tartışma programına ev sahipliği yapmaya başladı. Açık Masa İştirak tartışma programının ilk iki yılında, davet edilen sanatçılar, küratörler, kolektifler, eleştirmenler ve sosyal bilimciler tarafından yapılan tartışmalarda odaklanılan konulardan bazıları, sanatın mutenalaşma süreçlerindeki rolü, sanat eleştirisi, kamusal alanda sanat, küratörlük pratiği, sanatta sansür, sanat sermaye ilişkileri, sanat feminizm ilişkileri ve sanat eğitimidir. Geçen iki yıllık programın konuşma kayıtlarının birer DVD kopyasını DEPO’dan edinebilirsiniz.

Bu yıl, Açık Masa İştirak Programı, Turgut Tarhanlı, Erdoğan Yıldız, Neşe Ozan, Kamusal Sanat Laboratuvarı, Sevil Tunaboylu, Zeyno Pekünlü, Eda Gecikmez, Yasemin Özcan, Elif Kamışlı, Tony Ventura, Fabrikart ve Yaygara’yı davet ediyor.

Mürüvvet Türkyılmaz bu programda da, ‘Yan Masa’ ismiyle farklı şekillerde işleyecek bir eklenti sunmayı sürdürüyor. Türkyılmaz bu sene Yan Masa’yı, bir sonraki oturuma kadar geçici bir sergi işlevi görecek bir ‘Şeffaf Masa’ olarak tasarlıyor.

Open Table İştirak Program

Rights activism and art
A discussion on tactic and strategy in activism

Turgut Tarhanlı

İstanbul Bilgi University Faculty of Law and Human Rights Law Research Center

1 December 2012, Saturday, 18.30

The essence of rights activism is agency for the recognition, protection or improvement of rights. This foregrounds creativity. But creativity to what end and with which tools? These fundamental questions lead to other questions that can be described as the anatomy of activism. These are actually questions that will make possible to begin to know, discover and learn this process. And other questions follow like ‘recognizing who’ and ‘discovering what.’ Consequently what needs to be done is discussing these questions in the framework of activism for freedom of artistic expression.

DEPO started hosting the monthly discussion program ‘Open Table' initiated by Mürüvvet Türkyılmaz in 2010. Some of the issues focused in the first two years of the program in the discussions between invited artists, curators, collectives, critics and social scientists are: the role of art in gentrification, art criticism, art in public space, the practice of curatorship, censorship in the arts, art and capital, art and feminism and art education. The recordings of the past two year’s discussions are available as DVDs at DEPO.

This year Open Table İştirak Program invites Turgut Tarhanlı, Erdoğan Yıldız, Neşe Ozan, Kamusal Sanat Laboratuvarı, Sevil Tunaboylu, Zeyno Pekünlü, Eda Gecikmez, Yasemin Özcan, Elif Kamışlı, Tony Ventura, Fabrikart and Yaygara.

This year Mürüvvet Türkyılmaz will continue to present the ‘Next Table’ which will function in different ways and is designing it as a ‘Transparent Table’ that will host an exhibition which will be on display until the next discussion.

www.acmasa.blogspot.com
Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane 34425 İstanbul E depo@depoistanbul.net T +90 212 292 39 56 W www.depoistanbul.net

No comments:

Post a Comment