Açık Masa İştirak Programı
21 Aralık 2012 Cuma, 18.30

Kadınların Dayanışmacı Üretimi: Kader Kısmet Atölyesi

Neşe Ozan
Davetlisi: İlhan Sayın

Kader Kısmet Atölyesi, geçim için evde ortaklaşa elişi yapan bir dayanışma grubudur. Grup, mahallenin yıkımından hayatı etkilenen Sulukuleli kadınlar ve onlarla dayanışan aktivistler tarafından kuruldu. Kumaş üzerine elle baskı tekniklerini öğrenen grup üyeleri, emeklerini birleştirerek, zorlaşan yeni hayat koşullarının üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Bu grupta bilen bilmeyene öğretiyor, birbirini destekliyor. Birarada çalışmaktan doğan güzellik herkese çok iyi geliyor... Kader Kısmet Atölyesi, kalıcılığı ve kendi ayakları üzerinde durmayı dayanışmada arayan bir yerel deneyim olarak yoluna devam ediyor.

Kültürel Aracılar

Erdoğan Yıldız
Davetlileri: Ece Sarıyüz, Fevzican Abacıoğlu

Gülsuyu Gülensu Mahalleleri Maltepe'de 2004 yılından bu yana dönem dönem "Kentsel Dönüşüm" süreci ile uğraşan üniversiteler, ilçe belediyesi, aktivist gruplar, platform vd. kurumlarla çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmalar içinde belki de en özgün olanı "Kültürel Aracılar" olmuştur. Kısaca periferide kültür kendini nasıl ifade ediyor sorusundan yola çıkan Kültürel Aracılar mahallede bir mekanda dönem dönem yaratıcı mimarlık, sanat performansları ve söyleşilerle 2 yıla yakın bir çalışma yürütmüştür. Gözlemler öyle gösteriyor ki; mahalleleri savunma araçlarında bilinen anlamın dışında başka türlü "Barikat" ların da mümkün olabileceğini düşündürmüştür.

www.acmasa.blogspot.com


Open Table İştirak Programı
Friday,
21 December 2012, 18.30

Women’s Solidarist Production: Kader Kısmet Atölyesi

Neşe Ozan
Her guest: İlhan Sayın

Kader Kısmet Atölyesi is a solidarity group doing collaborative handwork at home as a means of livelihood. The group was founded by women from Sulukule whose lives have been affected by the destruction in the neighborhood and activists who are in solidarity with them. Group members are learning textile printing techniques and working together to overcome the difficulties in their new life conditions. In this group, everybody supports and teaches each other. The beauty of working together makes everybody feel good... Kader Kısmet Atölyesi continues on its path as a local experience that seeks the means of standing up on one’s feet in solidarity.

Cultural Agencies

Erdoğan Yıldız
His guests: Ece Sarıyüz, Fevzican Abacıoğlu

Since 2004, Gülsuyu Gülensu neighborhoods in Maltepe have worked with various organizations dealing with the process of "Urban Transformation" including universities, the local municipality, activist groups and platforms. The work carried out by “Cultural Agencies” was perhaps the most original among these. Starting off with the question "how does culture express itself in a neighborhood in the periphery," their work in a space in the neighborhood for almost two years involved creative architecture, art performances, interviews and talks. It seems that this work showed that different forms of "Barricades" as tools to defend neighborhoods are possible.

www.acmasa.blogspot.com


Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane 34425 İstanbul E depo@depoistanbul.net T +90 212 292 39 56 W www.depoistanbul.net

No comments:

Post a Comment